Systemimplementering

Tandem benytter en standard metodikk for systemimplementering for å redusere risiko, sikre riktig fremdrift samt oppnå best mulig kvalitet i gjennomføringen.  Les mer her om valg av riktig regnskapsystem

Metodikken er skalerbar og benyttes til alle typer prosjekt og implementeringer, alt fra mindre leveranser uten behov for tilpasninger til mer omfattende prosjekter med større grad av tilpasninger, volumer og flere aktører involvert.

Omfang, behov og ønsker spiller inn, og gjennomføringen tilpasses deretter.

Under ser du hvordan vår metode gjennomføres:

Kartlegging av behov og funksjonalitetskrav samt integrasjoner.

Avklare roller og prosesser.

Mål for fasen er en omforent kravspesifikasjon og fremdriftsplan.

Spesifisere prosesser og flyt. Innhente data fra tidligere system samt bearbeide og validere denne.

Mål for fasen er godkjent datasett og klart til systemoppsett.

 

Oppsett, innstillinger og tilpasning i løsning. Importere data og historikk og gjennomføre opplæring.

Mål for fasen er godkjent systemoppsett som er klart til drift.

Hvorfor lønner det seg med prosjektledelse:

En prosjektleder vil hjelpe deg med å identifisere behovene for ditt selskap og effektivitetsgevinster et systembytte kan gi.
Innføring av nytt system kan være en katalysator for å innføre endringer samtidig som det er viktig at ikke utdaterte prosesser og rutiner videreføres inn i ny løsning.

Prosjektlederen vil bidra til å etablere nye gode samhandlingsrutiner og prosesser ved en slik overgang. 

Videre vil prosjektlederen holde oversikt, planlegge, organisere, rapportere og sørge for å lande alle trådene i en konverteringsprosess slik at du som kunde kan fortsette å holde fokus på din vanlige drift.

Prosjektlederen vil i tillegg være bindeleddet mellom deg som kunde, systemleverandør, implementeringskonsulent og kontakten med regnskapskonsulent som skal ta seg av regnskapet ditt.

Vi hjelper deg!

Kontakt oss for en hyggelig prat

Kontakt oss (norsk)

For å kunne svare på din henvendelse trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine personopplysninger.

Les mer om hvordan vi ivaretar dine persondata i vår personvernerklæring.