Tandem er et kompetansehus og en tjenesteleverandør innenfor regnskap, lønn og økonomisk rådgivning. Gjennom konkurransekraftig teknologi, effektiv samhandling og lønnsomme råd skal Tandems kunder oppnå bedre lønnsomhet.  

I tillegg til kjernetjenester innen regnskap, lønn og årsoppgjør innebærer dette bistand ved ulike økonomiske disposisjoner og vurderinger, systemleveranser og support samt tjenester knyttet til personal / HR.

Tandem leverer tjenester på moderne skybaserte regnskapssystemer og er sertifisert på flere ulike systemer. Dette for å kunne tilby en plattform som best mulig passer den enkelte kunde. Målsetning er å finne en optimal arbeidsdeling og dataflyt mellom system, kunde og Tandem som leverandør.

For at et selskap skal kunne drive lønnsomt er det viktig å fokusere på egen kompetanse og kjernevirksomhet.
Som et komplett økonomihus kan Tandem ta 100% ansvar for alt som omhandler løpende håndtering av økonomistyringen til å fungere som en back-up-løsning på ett eller flere områder ved sykdom, permisjoner eller ferieavvikling.

Vi tilpasser oss kundenes behov!

Litt fakta:

DETTE JOBBER VI ETTER:

Vår forretningsidé

Tandem er et kompetansehus og en tjenesteleverandør innenfor regnskap, lønn og økonomisk rådgivning. Gjennom konkurransekraftig teknologi, effektiv samhandling og lønnsomme råd skal Tandems kunder oppnå bedre lønnsomhet.

Vår misjon

Tandem skal tilrettelegge for sunn utvikling og økt merverdi for sine kunder. Det offentlige er avhengig av et næringsliv som rapporterer og innbetaler rettmessige og rettidig skatter og avgifter som nødvendig finansiering av samfunnets velferdsgoder. Tandem skal, som autorisert regnskapsforetak, påse at slik rapportering og innbetalinger for våre kunder skjer i tråd med gjeldende regler. Vi skal gjennom vårt virke inspirere til at kunder opptrer etisk, er miljøbevisste og skaper trygge arbeidsplasser for sine medarbeidere. Tandem skal bidra til utvikling av et bærekraftig samfunn.

Integritet

I Tandem og ECIT er integritet en verdi som gjør oss til å være ekte og ærlige, og som bidrar til at vi bestandig har fokus på kvalitet i våre leveranser. Integritet inspirerer oss til å vise omsorg for både våre kollegaer og våre kunder.

Våre verdier

Vi bruker våre verdier for å nå våre strategiske mål. De fungerer som vår rettesnor og veileder oss i både store og små valg.

Entreprenørskap

Entreprenørskap bidrar til et sterkt fokus på innovasjon og utvikling. Vi ser verdien av samarbeid, både mellom medarbeidere på ulike avdelinger, men også på tvers av våre kompetanseområder.

Åpen kommunikasjon

I Tandem og ECIT er åpen kommunikasjon en verdi som hjelper oss med å være tydelige med hverandre og pusher oss til å si hva vi mener. Verdien inspirerer oss også til å dele kunnskap, erfaringer og samarbeide på tvers av kompetanseområder.

Mot

I Tandem og ECIT er mot en verdi som får oss til å gjøre det som er riktig, fremfor det som er komfortabelt. Mot inspirerer oss til å tørre å gjøre oss sårbare, og vi lærer masse når vi hiver oss over nye utfordringer.

Vår visjon

Lønnsomme sammen! Begrepet Tandem defineres som to eller flere enheter som i rekke trekker i samme retning. Tandem skal innenfor denne definisjonen sitte i front hos sine kunder og alltid søke etter positive verdibidrag.

Vi hjelper deg!

Kontakt oss for en hyggelig prat

Kontakt oss (norsk)

For å kunne svare på din henvendelse trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine personopplysninger.

Les mer om hvordan vi ivaretar dine persondata i vår personvernerklæring.