Riktig lønn til riktig tid

Lønn er et komplekst fagområde som krever oppdatert kompetanse.

Tandem tilbyr denne kompetansen, samt nettbaserte løsninger for å håndtere reiseregninger, utlegg, fraværsregistrering og timeregistrering.

Hvorfor lønner det seg å jobbe med oss:

Tandem har et fagmiljø og er alltid oppdaterte på lover og regler.

Ofte ivaretas lønn kun av en person i en virksomhet.

Dette innebærer en betydelig risiko ved sykdom eller annet fravær, som kan reduseres ved å sette bort lønnskjøringen.

Behovet for ressurser for lønnshåndtering kan endre seg over tid og i enkelte perioder av året kan det være nødvendig med ekstra innsats.

Vokser du som bedrift har du en partner å vokse sammen med.

Vi kan bidra til å lage gode rutiner for oppfølging av ansatte i forbindelse med fravær og oppfølging mot NAV. Vi sikrer at din bedrift er innenfor lovkrav og kan være en sparringspartner for utarbeidelse av personalhåndbøker, varslingsrutiner og andre avtaler.

Ansatte og ledere får tilgang til moderne verktøy for reiseregninger, utlegg og fravær via nett og mobil.

De er lett å ta i bruk med enkle brukerflater og reduserer feilregistreringer.

Full oversikt – hvor som helst!

Vi hjelper deg!

Kontakt oss for en hyggelig prat

Kontakt oss (norsk)

For å kunne svare på din henvendelse trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine personopplysninger.

Les mer om hvordan vi ivaretar dine persondata i vår personvernerklæring.