Personvernerklæring og bruksvilkår for Tandem AS sine digitale kanaler

Tandem AS er et datterselskap av ECIT Norge Holding, org.nr. 921862873 («ECIT»).

Tandem AS er en selvstendig juridisk enhet som leverer økonomitjenester til det norske bedriftsmarkedet.

Alle oppdrag fra Tandem er formalisert gjennom egne oppdragsavtaler. Avhengig av oppdragets omfang vil Tandem innhente personopplysninger om ansatte, eiere og styremedlemmer hos sine kunder. Dette for å kunne innfri sine forpliktelser i henhold til avtale. Tandem har både gjennom lovhjemmel og oppdragsavtale anledning til å innhente samt behandle personopplysninger hos kunder.

Personopplysninger registreres i Tandems kunderegister, lønns- og personalsystemer og årsoppgjørssystemer som benyttes som produksjonssystem for kunder. Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering og annen form for behandling av personopplysninger som er knyttet til en enkeltperson. Tandems personvernerklæring skal i likhet med personopplysningsloven og annet regelverk, bidra til at de personopplysninger som avgis av enkeltpersoner blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn og at personer har trygghet for at dette skjer på en sikker måte.


Behandlingen/samtykke
 

Tandem behandler registrerte personopplysninger om deg med grunnlag i avtalen med deg som kunde og for å kunne oppfylle denne, jf. personopplysningsloven § 8.

For visse særlige formål vil Tandem imidlertid basere behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg, likevel bare i tilfeller hvor slik behandling klart faller utenfor det oppdragsavtalen naturlig omfatter.

Samtykke som er nødvendig for den behandling av personopplysninger som beskrives i avsnittet over, avgis og beskrives særskilt, i de tilfeller hvor det er aktuelt. Først etter avgitt samtykke vil Tandem forestå behandling som ikke kan gjennomføres med grunnlag i oppdragsavtalen.

Hvem er behandlingsansvarlig?

 Det er Tandem som har ansvaret og er behandlingsansvarlig for kunderegisteret og for Tandem sin behandling av personopplysninger.

Hvilke opplysninger registreres om deg?

 Tandem registrerer følgende personopplysninger i eget kunderegister: navn, telefonnummer(e), rolle, tittel, e-postadresse, kontaktgruppe(r).

 Ansatte hos kunder hvor Tandem har inngått avtale for gjennomføring av regnskaps-, lønns- og personal tjenester registreres nødvendig informasjon for å kunne fullføre oppdrag. Dette er regulert i egen databehandleravtale inngått mellom kunde og 
Tandem. 

Informasjon ved bruk av Tandems digitale løsninger

 Dersom du er inne på Tandems` hjemmesider eller andre tilknyttede internett-applikasjoner (for eksempel Tandem Rapportering, Blog eller Chat) etterlates enkelte elektroniske spor. Tandem vil da for en periode registrere visse opplysninger gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside lagres på din datamaskin.

 Tandem benytter informasjonskapslene til å generere statistikk og de kan benyttes i forbindelse med markedsføring av ulike tjenestetilbud og annen informasjon fra Tandem.

Ved bruk av Tandem sine hjemmesider registreres i noen tilfeller din IP-adresse (som er en identifikasjon på din datamaskin), samt din innloggede/ikke-innloggede status på vår webside, din web-adferd (for eksempel hvilke sider du besøker, når du besøker dem og eventuelle produkter som bestilles), omtrentlig lokasjon, teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem og hvilken nettside du kom fra.

Hva er formålet?

 Formålet med innsamlingen, registreringen og ulik behandling av personopplysninger er primært å kunne levere tjenester i henhold til inngått oppdragsavtale. Videre å forvalte og følge opp kunderelasjonen din på en god måte. Tandem vil drifte, 
administrere og vedlikeholde kunderegisteret, samt utvikle og markedsføre ulike tjenester som er relevante for deg som kunde eller interessent. Videre ønsker Tandem å kunne tilby deg produkter og tjenester fra andre selskaper i ECIT som er relevant.  

Dersom Tandem` eller samarbeidspartnere/ECIT konsern tilpasser informasjon og markedsføring til dine preferanser og/eller behov, benyttes såkalte personprofiler og du vil i så fall motta nærmere informasjon om dette, jf. personopplysningsloven § 21.  

Dersom Tandem skal gi informasjon om eller markedsføre produkter, tjenester eller andre fordeler ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmetoder for individuell kommunikasjon herunder ved bruk av e-post og mobiltelefon, må det avgis et særskilt samtykke til dette, jf. markedsføringsloven § 15.  

Du har anledning til å reservere deg hos Tandem mot markedsføring ved telefon eller adressert post, jfr markedsføringsloven § 12. Slik reservasjon kan gjøres ved å kontakte Tandem på post@tandem.as  eller telefon 67 11 58 00.

Hvilken sikkerhet har Tandem rundt kunderegisteret?

 Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge og opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Hvem har tilgang til personopplysningene om deg?

Det er kun ansatte i Tandem som har tilgang til kunderegisteret. Tandem har gode rutiner for tilgangskontroll og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord.

Hvor kan du få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger?

 Kunder har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert og rett til informasjon om den behandlingen Tandem foretar og som er beskrevet over, jf. blant annet personopplysningsloven § 18.

 Vi har felles interesse i at de opplysningene som er registrert i vårt kundesystem er korrekte og fullstendige.

Når slettes registrerte personopplysninger?

I utgangspunktet vil Tandem oppbevare personopplysninger i 5 år etter siste behandling.

Grunnen til at vi tar vare på personopplysningene er at det kan oppstå spørsmål knyttet til utførelsen av oppdraget og Tandem er generelt pålagt å oppbevare oppdragsdokumentasjon i 5 år jfr. dagens lovgivning.

Dersom oppdragsavtale avsluttes vil personopplysninger som inngår i oppbevaringspliktig oppdragsdokumentasjon slettes etter at plikten for oppbevaring av oppdragsdokumentasjon utgår. 

Kontaktinformasjon

 Dersom du har spørsmål knyttet til Tandem sin håndtering av personopplysninger ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting kan du kontakte kundemottaket i Tandem post@tandem.as eller telefon 67 11 58 00.