Regnskapsfører med byråerfaring

Lønnskonsulent

Tandem satser på lønnstjenester og inviterer deg til å bli med å skape Norges beste lønnsteam.

Tandem er en kompetansevirksomhet

Menneskene som jobber her er den viktigste verdien vi har. Høy trivsel og et sterkt fagmiljø dyrkes derfor kontinuerlig. 

Regnskapsførerbransjen står overfor både utfordringer og muligheter i tiden fremover. Hos oss i Tandem kan du være med å påvirke denne utviklingen.

Vi kjennetegnes ved en flat struktur, korte beslutningsveier og spillerom der magien skjer – i kundekontakten. 

Hvis du tror du kan bidra til å utvikle Tandem videre og har lyst til å være med på laget, hører vi veldig gjerne fra deg.

Start video

Tandems kjerneverdier er:

Åpen kommunikasjon

Tandem legger stor vekt på en åpen og ærlig dialog, både internt blant medarbeiderne og eksternt med kunder og samarbeidspartnere.

Integritet

Ved å gjøre integritet til en sentral verdi, bygger vi tillit hos både ansatte og kunder, noe som er fundamentalt for langvarige og stabile forhold.

MOT

Tandem verdsetter motet til å ta utfordrende beslutninger, stå opp for det som er riktig, og å våge å tenke nytt.

Entreprenørskap

Entreprenørskapsånden står sentralt i Tandems filosofi. VI oppmuntrer til initiativ, nyskapning og kontinuerlig søken etter forbedring.