Forvaltning

Tandem kan tilby forvaltning gjennom en kostnadseffektiv løsning, som sikrer økt kvalitet, effektivitet og oversikt.

Arbeid knyttet til å forvalte eiendom kan være komplisert og tidkrevende.

Tandem benytter en eiendomsløsning som gir full oversikt og kontroll over dine eiendommer. Her får du samlet alle eiendomsdetaljer som filer, leiekontrakter, leieforhold og ulike enheter/leieobjekter.

Løsningene effektiviserer oppgaver som løpende abonnementsfakturering, avregning av felleskostnader og innhenting av elektroniske mva. erklæringer.

Automatisk indeksregulering håndteres trygt og effektivt, og løsningen inneholder alt du trenger for å sikre en optimal utnyttelse av dine eiendommer.

Fleksibilitet for deg som kunde

De fleste regnskapssystemer kan benyttes sammen med forvaltningssystem fra Tandem. Vi sørger for at integrasjon mellom fakturering og regnskap er på plass, slik at du har full oversikt fra regnskapssystemet. Ferdige integrasjoner i dag omfatter blant annet PowerOffice GOTripletex og Visma.net.

Komplett løsning for din bedrift

Tandem kan ta et totalansvar for den administrative forvaltningen, samt leveranse av økonomiske tjenester innenfor regnskap og lønn.

Problemstillinger vi kan bidra på omfatter blant annet:

Vi hjelper deg!

Kontakt oss for en hyggelig prat

Kontakt oss (norsk)

For å kunne svare på din henvendelse trenger vi ditt samtykke til å lagre og behandle dine personopplysninger.

Les mer om hvordan vi ivaretar dine persondata i vår personvernerklæring.