– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører

Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse har full kontroll over økonomien i organisasjonens skybaserte regnskapssystem, og ser på Tandem som en verdifull rådgiver og sparringspartner.
24/06/2023

Katharina Bramslev er utdannet sivilingeniør, og ser på seg selv som en fagperson av natur. Som daglig leder i Grønn Byggallianse ønsker hun derfor å bruke minst mulig tid på økonomien, og mest mulig tid på organisasjonens kjernevirksomhet – å påvirke bygg- og eiendomsnæringen for å skape en miljøeffektiv og bærekraftig fremtid.

 

Ved hjelp av den skybaserte regnskapsløsningen PowerOffice GO, i kombinasjon med løpende oppfølging fra sin regnskapsfører i Tandem, kan hun bruke mer av tiden sin på arbeidet hun brenner for.

 

Jobber for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor

Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsorganisasjon for virksomheter i alle ledd av verdikjeden innen bygg- og eiendomssektoren, og har i dag nær 300 medlemmer.

 

Som en del av det globale nettverket World Green Building Council (WGBC), med 73 søsterorganisasjoner over hele verden, er alliansens samfunnsansvar å veilede og utvikle bygg- og eiendomsnæring slik at miljøhensyn og bærekraft blir det selvfølgelige valget.

 

– Vi ønsker å påvirke og inspirere næringen, øke kunnskapen i hele verdikjeden og vise virksomhetene hvordan det er enklere og mer lønnsomt å drive på en grønn måte, utdyper Bramslev.

 

Grønn Byggallianse bruker derfor mye tid og ressurser på å bistå medlemmer med å utvikle sin egen miljøstrategi, samt kompetanseformidling og kompetanseheving gjennom blant annet foredrag, seminarer, kurs, konferanser og studieturer.

 

I tillegg forvalter organisasjonen den norske tilpasningen av den internasjonale miljøsertifiseringsordningen BREEAM.

 

Bilde: Prosjektet Norsk Helsearkiv på̊ Tynset har oppnådd klimamålene satt for prosjektet med god margin, og ble i april løftet frem som Månedens bygg av Grønn Byggallianse.

 

Naturlig å fortsette med samme regnskapsbyrå

Dagens utgave av medlemsorganisasjonen er resultatet av en sammenslåing mellom Grønn Byggallianse og Norwegian Green Building Council (NGBC) den 1. juli i 2018. Et felles ønske om å ta en prominent rolle i bygg- og næringssektorens grønne utvikling la grunnlaget for sammenslåingen, som gjør at organisasjonen nå kan arbeide mer helhetlig og koordinert for å nå sitt mål.

 

Det var i forbindelse med denne sammenslåingen at spørsmålet om regnskapstjenester dukket opp. NGBC hadde fra tidligere engasjert Tandem som regnskapsbyrå, og var godt fornøyde med dette samarbeidet. Den nye alliansen anså det derfor som naturlig å fortsette med samme byrå etter sammenslåingen.

 

Det var også en bonus at Tandem, som et selskap i OBOS-konsernet, deler alliansens visjon om en bærekraftig fremtid.

 

Fordi sammenslåingen ble gjennomført midtveis i regnskapsåret avtalte Grønn Byggallianse raskt et møte med sin regnskapsfører i Tandem for å diskutere beste fremgangsmåte, og forsikre seg om at de var på rett spor.

 

– Tandem var veldig fleksible i denne overgangsperioden, da vi testet ut forskjellige måter å gjøre ting på. De var også svært delaktige i å finne den beste løsningen for oss, forteller Bramslev.

 

– I en såpass stresset situasjon har vært helt uvurderlig å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører som foreslår løsninger for oss gjennom hele prosessen, konstaterer hun.

 

Verdien av en skybasert løsning

Til tross for en ellers smidig sammenslåing av de to organisasjonene var ikke prosessen helt fri for mindre utfordringer. Bramslev var fra før av vant til å kontrollere økonomien gjennom et skybasert regnskapssystem, men i en kort periode etter sammenslåingen måtte organisasjonen ta i bruk et tradisjonelt regnskapssystem.

 

Hun er klar på hvor verdifullt det er for en organisasjon å ha umiddelbar tilgang til regnskapstall og rapporter med kun noen få tastetrykk.

 

– Det var en veldig stor overgang å plutselig ikke ha muligheten til å gå inn og sjekke økonomien vår når det passet meg, fastslår den daglige lederen, som var tydelig på at Grønn Byggallianse måtte konvertere til en skybasert løsning ved første anledning.

 

For Bramslev var det særlig viktig å kunne hente ut forskjellige typer relevante rapporter til enhver tid, noe som ikke så lett lar seg gjøre med et tradisjonelt regnskapssystem. Etter å ha vurdert flere alternativer besluttet organisasjonen, i samråd med Tandem, å ta i bruk det skybaserte systemet PowerOffice Go.

 

– Som nonprofit-organisasjon opererer vi med et budsjett fastsatt på årsmøtet som helst skal gå i balanse. Da er det veldig fint å ha tilgang til all nødvendig informasjon om økonomien når som helst og hvor som helst. Særlig mot slutten av året, når vi må ha en særdeles stram økonomistyring, kan dette være helt kritisk, forklarer hun.

 

– Tandem har vært en viktig rådgiver for oss

Med PowerOffice Go har Bramslev fullstendig oversikt over organisasjonens økonomi, og enkel tilgang til alle relevante data til alle døgnets tider. Likevel verdsetter hun samarbeidet med Tandem høyt.

 

– Tandem har vært en viktig rådgiver for oss, og jeg kan ikke se for meg å bruke en skybasert regnskapsløsning uten å ha en tilknyttet regnskapsfører. Hvem skal jeg da ringe dersom jeg har spørsmål? spør hun.

 

Med 13 ansatte og et budsjett på 21 millioner kroner er Grønn Byggallianse store nok til at økonomistyringen er et betydelig ansvar – og derfor er det helt avgjørende for daglig leder å vite at hun har tilgang til støtte fra et kompetent fagmiljø.

 

– Med løpende oppfølging fra vår regnskapsfører får jeg alltid svar på de spørsmålene jeg har, enten det dreier seg om årsoppgjør, revisjoner, svangerskapspenger eller lønn til ansatte som starter og slutter.

 

En erfaren sparringspartner gir ekstra trygghet

I tråd med dagens trend ønsker Grønn Byggallianse å ta seg av flere av de dagligdagse regnskapsoppgavene internt, og har en egen administrasjonskonsulent som blant annet har ansvaret for kontering av fakturaer og lignende.

 

– Vårt og hennes ønske er at hun gradvis skal ta over mer og mer av regnskapsansvaret, men først har hun behov for videreutdannelse og bedre kjennskap til PowerOffice Go, forklarer Bramslev.

 

– Da er det veldig greit at hun har muligheten til å ringe en sparringpartner som er del av et system med stor faglig kompetanse.

 

For en daglig leder som stadig er på farten, på vei til eller fra konferanser, seminarer og møter med organisasjons mange medlemmer, er denne ekstra tryggheten helt avgjørende. Og selv om målet på sikt er å ta et større ansvar for regnskapet internt mener Bramslev at samarbeidet med Tandem vil være verdifullt også i tiden fremover – når både kjente og ukjente utfordringer skal løses på en god måte.

 

– Det vil alltid være betryggende for oss å kunne bruke en erfaren ekspert med bred kompetanse som sparringspartner, avslutter hun.

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?