Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Du har en idé, et produkt eller en tjeneste som du har troen på. Du har diskutert med familie og venner, du har forhørt deg med ulike interessenter og du har bestemt deg: Du er klar til å ta forretningsideen din ut i markedet!
30/10/2023

Hva nå?

Uansett hvor godt et produkt eller en tjeneste er må det selges til markedet. Når du etablerer et selskap og lanserer et  produkt er du avhengig av å ha en plan og markedet består av flere aktører enn bare potensielt kjøpende kunder. Derfor må du ha en strategi- eller en forretningsplan.

 

Forskjellene på en strategiplan og en forretningsplan

Det finnes mange ulike teorier og praksiser for hvordan du bør angripe prosessen med å gå fra å ha en idé til å etablere en virksomhet, og begrepene «strategiplan» og «forretningsplan» brukes i stor grad om hverandre.

Det kan likevel være en god idé å være obs på forskjellene mellom dem.

 

Ordet strategi kommer fra det greske ordet «strategia», som betyr «generalkunst» eller «hærføring». «Strategos» er gresk for «hærfører», tilsvarende dagens general. Strategi er hærførerens plan eller angrepsmåte for å vinne en krig (Wikipedia) eller da i dette tilfellet; vinne markedet og skape en lønnsom virksomhet.

 

Hva er en strategiplan?

En typisk strategiplan vil ha mye mer fokus på den faktiske gjennomføringen av en forretningside og medfølgende handlingsplaner. Tidsaspektet er også et naturlig element å ha med i en strategiplan. Ofte er strategiplanen utarbeidet kun for intern bruk i et selskap. Den legger grunnlaget for en felles forståelse av selskapets mål, og hvordan dere skal nå disse.

 

Hva er en forretningsplan?

Forretningsplanen utarbeides som regel for eksterne aktører, som banker, investorer, Innovasjon Norge (dersom dette er aktuelt) eller andre interessenter. Som oftest kjenner ikke disse aktørene til din virksomhet, og en forretningsplan skal derfor beskrive de grunnleggende forholdene rundt hva din bedrift gjør og hva dere kan oppnå i deres marked.

 

Ingen forretningsplan, ingen finansiering

Eksterne aktører vil ofte forlange at du har en gjennomtenkt forretningsmodell før de vil vurdere å gi deg finansiering og annen støtte. Dette er hovedårsaken til at du som grunder nettopp skal bruke tid på å utarbeide og dokumentere en forretningsplan

Kundene skal riktignok kjøpe produktet eller tjenesten du tilbyr, mens disse eksterne aktørene først og fremst skal «kjøpe» virksomheten din. Konseptet, markedsplanen og distribusjonen skal være bærekraftig på sikt, og du må enkelt og greit vise at bedriften din har livets rett – og vil ha positiv inntjening over tid.

Husk at forretningsplanen er mer enn en kun plan for banker, samarbeidspartnere og investorer – den skal også være et styringsdokument for deg og bedriften.

Les også: Regnskapsføreren – din nærmeste rådgiver

 

Begynn med et A4-ark

Det er mange ulike teorier og ulike fremgangsmåter for å utarbeide en forretningsplan. En enkel og brukervennlig tilnærming er å starte med et såkalt «canvas».

Osterwalders Business Model Canvas er blitt en velkjent modell som på en oversiktlig måte, og på et A4-ark, kan forklare i grove trekk hva du skal drive med. Her skal det besvares spørsmål som:

  • Hvilket produkt eller hvilken tjeneste skal du levere?
  • Hvilket marked skal du levere til, eller mer konkret: Hvem er kunden?
  • Hva er verdibidraget som produktet eller tjenesten tilfører kunden? Hvilket problem løses?
  • Hvem er partnere, leverandører og konkurrenter?
  • Hvilke distribusjonskanaler skal benyttes ut mot kundene?
  • Hvordan skal du ta betalt?
  • Hva er de viktigste kostnadene?

» Last ned Business Model Canvas (Innovasjon Norges versjon)

 

Ha fokus på de grunnleggende områdene

Til syvende og sist handler det om å få inn mer penger i butikken enn hva som går ut, og ved å utarbeide en forretningsplan på den måten vi beskriver over tvinges du som gründer til å ta stilling til en del helt sentrale spørsmål.

I 2017 ble så mange som 6119 norske bedrifter begjært konkurs eller tvangsavviklet, og for nyetablerte virksomheter viser statistikk fra SSB at det kun er 27 prosent som fremdeles er aktive etter fem år.

En vanlig årsak til at så mange virksomheter går konkurs er svikt og mangler på de helt grunnleggende områder.

Bankene fremhever spesielt et manglende fokus på økonomien som årsak til konkurser, naturlig nok, og ofte knyttes dette til at et så sentralt område som å drive inn kundefordringer blir neglisjert.

Det høres kanskje banalt ut, men dersom du ikke får inn pengene kundene skylder deg blir du fort en dårlig betaler selv – og dette kan gå utover bedriftens likviditet. I tillegg må du ha god kostnadskontroll, slik at kostnadene holdes så lave som mulig.

 

De viktige budsjettene

For å sikre at du har økonomien under kontroll må det utarbeides budsjetter.

Et budsjett kan sies å være «tallenes tale» om en virksomhets planer. Her skal forretningsplanen tallfestes, slik at du får oversikt over hvorvidt planene er økonomisk bærekraftig over tid.

Budsjettet er også et instrument for å beslutte om en investering eller et tiltak skal gjennomføres, og benyttes løpende for å kunne varsle om problemer så tidlig som mulig. På denne måten brukes altså budsjettet for økonomistyring.

Det er tre ulike typer budsjett det er hensiktsmessig å ta for seg:

  • Driftsbudsjettet som viser samlet forventet omsetning, kostnader og resultat for de første driftsårene. Vanligvis settes dette opp innenfor et regnskapsår (1/1 – 31/12) og utarbeides for tre år.
  • Likviditetsbudsjettet skal vise hvor mye penger du har på konto til enhver tid. Hvor mye penger som går ut og hvor mye penger som kommer inn, fordelt over en tidslinje. Dette er et administrativt verktøy for å sikre at bedriften er likvid, dvs. at du har evne til å betale alle løpende utgifter. Kapitalbehovet blir også synliggjort gjennom likviditetsbudsjettet.
  • Investeringsbudsjettet er en oversikt over nødvendige investeringer i anleggsmidler. I investeringsbudsjettet fremkommer prisen på investeringen, avskrivningstid og eventuelt hvordan du tenker å finansiere dette.

 

Forstå hva som kreves for å gå i pluss

For at budsjettet skal kunne benyttes som et styringsverktøy gjennom året må det splittes opp i perioder.

Inntekter og kostnader fordeles månedsvis, slik at du kan ta høyde for sesongvariasjoner, ansettelser og andre aktiviteter som påvirker inntekter og kostnader måned for måned. Når du sammenligner budsjettet mot det reelle regnskapet hver måned vil du se avvikene som fremkommer tidlig, og du kan umiddelbart sette i gang nødvendige tiltak.

Gjennom budsjettarbeidet får du god innsikt i hva som kreves for «å gå i null», og hvor lang tid det går før du begynner å tjene penger. Arbeidet vil også konkretisere en del forutsetninger for at budsjett skal innfris, og det er viktig at du har et bevisst forhold til disse.

Videre kan de ulike forutsetningene benyttes til simulering av ulike scenarier. Hvordan påvirkes resultat og likviditet ved endringer i for eksempel valutaendringer, renteendringer, innkjøpspriser og så videre? Omgivelsene er alltid dynamiske og budsjettet vil da vise konkret hvordan endrede rammevilkår vil påvirke forretningsdriften.

Mitt tips når det kommer til selve utarbeidelsen er å være realistisk. Det er lett å være optimist på inntektssiden, og motsatt på kostnadssiden, men ofte kommer inntektene noe senere enn forventet og igjen det motsatte når det gjelder utgifter.

 

Sett bort økonomistyringen til profesjonelle aktører

Samlet er forretningsplanen og budsjettene både din plan for å vinne markedet og et styringsverktøy som gir deg størst mulig sannsynlighet for å drive en lønnsom virksomhet.

Fokus på din bedrifts kjernevirksomhet, altså hva som skal til for å ha et best mulig produkt eller tjeneste, fornøyde kunder og ansatte, partnere og leverandør, er det aller viktigste.

Du er likevel helt avhengig av å «løfte blikket» når det gjelder tematikken som er beskrevet i denne artikkelen. Alle aktører, uavhengig av bransje, er i et konkurranseutsatt marked (selv Vinmonopolet).

Det er krevende å etablere en virksomhet, og derfor er det som oftest et smart trekk å sette bort «ikke-strategiske» områder. Et av disse områdene er regnskap og lønn, hvor det er ulike lover, forskrifter og frister som du som bedriftsleder må forholde deg til.

Ved å benytte deg av en profesjonell aktør får du bistand med budsjettet, og løpende rapportering som gjør det enkelt for deg å ha full oversikt. Dette gir deg mer tid til å fokusere på andre viktige aspekter ved driften, samtidig som at du kan være trygg på at din virksomhets viktigste overlevelsesverktøy – økonomistyringen – er godt ivaretatt.

Vi hjelper deg gjerne i denne viktige jobben!  Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat. 

RELATERTE ARTIKLER

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører