Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Ved oppstart av en ny bedrift, er det viktig å analysere hvilke konsekvenser svingninger i omsetning kan ha på kort og lang sikt.
30/10/2023

Budsjettet er avgjørende for selskapets videre utvikling.

Mange nyetablerte bedrifter, og da særlig de aller minste, opererer dessverre mer eller mindre uten et håndfast budsjett. Skuta blir nærmest styrt «fra dag til dag» uten et skikkelig styringsverktøy, som kan benyttes for å sikre en stø kurs, og lede an i forhold til å ha et godt beslutningsgrunnlag.

 

Ikke alle har en strategi, men de aller fleste har en plan – og mange føler nok at det er godt nok. Så hvorfor skal bruke tid og ressurser på budsjettering?

 

Faktum er at budsjettet spiller en viktig rolle når det kommer til alt fra bemanning og produksjon til stødig vekst og utvidet kundekapasitet. Uten tallfestede planer og mål er det vanskelig å utvikle driften, og å ta selskapet til et nytt nivå. Det er også verdt å merke seg at eksterne aktører, som banker og enkelte leverandører, ønsker å se et presist budsjett før de inngår avtaler med et selskap.

 

Budsjettet er et verdifullt styringsverktøy for den nyetablerte bedriften.

Når du er daglig leder, salgssjef, markedssjef og/eller gründer i et selskap, er det kanskje å foretrekke å snakke om lukrative planer, ambisiøse mål, store visjoner og et hardtslående budskap fremfor å diskutere budsjettet? Men hvordan er det tenkt at planene skal iverksettes? Og hvordan skal de hårete målene som er satt nås?

Store ord er vel og bra, men for å kunne jobbe målrettet og effektivt mot et mål, er du avhengig av å realitetsorientere visjonen og konkretisere planene som er lagt. Og det finnes ikke noe mer konkret enn tall. Det er her budsjettering kommer til sin rett.

 

I stedet for å være kun et nødvendig onde, kan budsjettet tvert imot fungere som et verdifullt styringsverktøy, som viser deg hva som må gjøres for å nå målene, identifiserer utfordringene som må løses og finne frem til mulighetene.

 

Budsjettet vil gi deg svar på de viktige spørsmålene.

For en nyetablert bedrift er det mange spørsmål som må besvares for å sikre en videre sunn vekst:

  • Hvor mye må du øke omsetningen for å kunne ansette en selger?
  • Hvor mye koster det å drifte en firmabil?
  • Hva kreves av ressurser for å utvide kundekretsen deres?
  • Hvor mye har dere å tjene på å tilby en ny tjeneste?
  • Hvilke aspekter av driften bør du sette bort til eksterne aktører?
  • Hvordan påvirker dette likviditeten i selskapet?
  • Hva vil det koste å utvide lokalene deres, eller flytte til nye lokaler?

Med budsjettet som styringsverktøy, kan du enkelt underbygge alle handlinger du gjør og avgjørelser du tar. Tallenes tale er tydelig, og gir deg muligheten til å sammenligne planene med det helhetlige kostnadsbildet og det faktiske utfallet – slik at du kan agere deretter. Godt utarbeidede budsjetter gir deg med andre ord handlekraft, gjennomføringsevne, troverdighet og integritet.

 

Avvik fra budsjettet bør skape en reaksjon.

For at du skal kunne bruke selskapets budsjett som et effektivt styringsverktøy, så må både utarbeidelsen av og innholdet i dette være gjennomtenkt og godt gjennomført. I tillegg er det viktig at avvik skaper en reaksjon. Det hjelper lite å begrunne avgjørelsene dine i budsjettet dersom avvik fra dette i det store og det hele ikke betyr noe. Jo mer konkret budsjettet er, jo tidligere kan du ta grep i forhold til endringene dere står overfor.

 

Det bør fra oppstarten utarbeides rutiner for tiltak som kan iverksettes, dersom det oppdages avvik mellom budsjett og virkelighet. Det er også viktig å kartlegge hvor raskt justeringer kan gjøres dersom tallene viser at dette er nødvendig.

 

Her kan du ved behov få hjelp av en regnskapsfører til å bistå deg i prosessen, ved å analysere og forklare eventuelle avvik, vurdere effekten av ulike tiltak og foreslå mulige grep du kan gjøre.

 

Budsjettet –et solid forankringspunkt.

Til syvende og sist er en av budsjettets viktigste oppgaver å være et solid forankringspunkt. Budsjettet skal hjelpe deg med å konkretisere planer, ambisjoner og mål for selskapet. Samtidig vil det gjøre det enklere for deg å formidle disse til alle involverte.

 

Gitt at selskapet får flere ansatte, er det å ha en omforent plan som de ansatte kan enes om, noe som ofte blir undervurdert. Når alle har en felles oppfatning om hvor man skal, og hva som må til for å komme dit, er du langt bedre rustet til å sikre sunn vekst og utvikling. Og med forankring i budsjettet, kan du styre skuta stødig mot neste mål.

Trenger du en sparringspartner i budsjettarbeidet er vi her for deg! Kontakt oss for en hyggelig prat! 😃

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører