Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

I 2021 tok vi i Tandem et viktig valg; vi skal bli en enda mer aktiv bidragsyter i miljøarbeidet i tiden fremover.
30/10/2023

Å bidra mer innenfor klima og miljø er et naturlig valg for oss. Først og fremst fordi dette er den største utfordringen vi, som del av et verdenssamfunn, står overfor. Selv om vi ikke har et veldig stort klimaavtrykk i Tandem, er dette er et område vi anser vi kan bidra på – både innenfor og utenfor våre vegger.  Den 21.juni 2021 ble vi miljøfyrtårnsertifisert.

 

I Tandem bidrar vi også gjennom vår kjernevirksomhet til at velferdsmodellen i Norge fungerer i praksis.  Herunder innberetning av skatter og avgifter, samt sikre verdiskapning og trygge arbeidsplasser hos våre kunder.

 

Det er et ansvar og mandat vi har, og forvalter godt.

Å ta samfunnsansvar er noe mer. Det er å bidra frivillig.

Klimautfordringene er sammensatte og omfatter ulike områder og visste du at:

  • Årlig havner 8 mill. tonn plast i havet – 300 mill. tonn antas å flyte rundt i havet.
  • På 50 år har dyrebestander rundt om på jorden gått ned med 68 prosent – ca. 4% av alle pattedyr er ville, 36% er mennesker, 60% er husdyr.
  • Insekter og mikroorganismer som igjen har kritisk innvirkning på planters overlevelse og reproduksjon er i ferd med å nå et kritisk lavt nivå.
  • Regnskogen dekket opprinnelig 13 prosent av jorda, men vi har ødelagt over halvparten siden andre verdenskrig. Hvert år forsvinner det 46 000 km² regnskog – et område på størrelse med Danmark.
  • Forsuring og oppvarming av havet – Great Barrier Reef er i ferd med å dø. 50% av korallene er døde. 25% av alle havskapninger lever i eller i tilknytning til korallrev.
  • Global oppvarming har som du vet ført til et endret klima. Dette gjør utslag i mer vær, stormer og ekstremnedbør. Konsekvensen av dette er flom og dyrket jordsmonn som ikke klarer å absorbere de store vannmengdene. Noe som fører til flere jordskred, leirskred, osv.

 

Listen og konsekvensene er lenger, men kort oppsummert driver vi rovdrift på en ikke bærekraftig måte. Det har tatt mennesker drøyt 70 år å ødelegge halvparten av det skattkammeret kloden har brukt opp til 100 millioner år på å bygge opp.

Det er lett å føle avmakt. Vi bor i Norge og utgjør 0,07% av verdens befolkning. Ulempene ved å handle grønt anses ofte større enn den helt marginale påvirkningen synes å ha. Imidlertid, nordmenn er storforbrukere av varer som produseres i andre land, og vi slipper å ta ansvar for utslippene fra produksjonen i opprinnelseslandene. Vi ser det med egne øyne i mindre grad, men vi i Norge er miljøverstinger. Hadde hele jordens befolkning hatt samme forbruk som nordmenn ville vi trengt 3,6 jordkloder, ifølge en rapport fra 2018. Våre vaner påvirker, vårt forbruk påvirker, men er behagelig for vi ser det ikke. Dette kan endres raskt.

Klimaoptimist eller pessimist – vi må bidra så godt vi kan for å reversere eller i det minste bremse utviklingen. Vi lemper problemene over på kommende generasjoner – våre barn og barnebarn.

Som selskap og som enkeltindivider tar nå Tandem et større ansvar.

Vår Klima- og Miljøpolicy har både et innadrettet og utadrettet fokus.

Vi skal internt redusere vårt klimaavtrykk til det minimale og rapportere i henhold til Miljøfyrtårnets sertifiseringsordning.

Økonomisk bærekraft inngår som en sentral faktor når det skal tas klimavennlige valg. Lovverk, forskrifter og regler i regnskapsmessig forstand er faktisk strukturelle hindringer i dag for å handle sirkulært eller grønt. Vi opererer innenfor en lineær økonomi hvor endestasjonen økonomisk premieres når varer kastes eller destrueres.

Dette er regelverk som nå er under endring. Her kommer Tandem sitt eksterne fokus inn bildet:

Vi skal tilegne oss i større grad kompetanse innenfor sirkulær økonomi *, slik at vi kan være en støttespiller og rådgiver for våre kunder.

( * Definisjonen på sirkulær økonomi = I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt. Kilde: Miljødirektoratet)

Målsetningen er å sikre at både klima/miljø og økonomisk bærekraft går hånd i hånd.

Vi oppfordrer våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere til også ta et aktivt klimaansvar. Det vil på sikt være lønnsomt for oss alle!

Kontakt oss gjerne for mer info eller om du har andre spørsmål til oss!

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører