6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Når bedriften skal ansette medarbeidere utenfor Norges grenser, må du vite hva som er reglene. For å gjøre det litt lettere for deg har vi laget denne oversikten til deg.
30/10/2023

1. Sikre arbeids og oppholdstillatelse

Det første er å sikre at vedkommende har arbeids- og oppholdstillatelse. Statsborgere som er svensk, dansk, finsk eller islandsk trenger ingen registrering, disse har automatisk rett til å jobbe i Norge.

 

2. EØS- borger

Er personen derimot statsborger i et EØS-land gjelder det samme som for nordiske borgere, men bare i tre måneder. Se listen over EØS land her (Udi.no).

Skal vedkommende jobbe lenger enn tre måneder, må arbeidstakeren registreres hos politiet. Her kan han /hun registrere seg elektronisk fra UDIs hjemmesider. Registreringsbevis blir utstedt av politiet ved personlig fremmøte  og medbringende pass eller gyldig ID, samt dokumentasjon på arbeidsforholdet. Registreringsbeviset er gyldig så lenge vedkommende arbeider i Norge.

 

3. Tredjeland

Kommer den du skal ansette fra et land som ikke er i EØS-området (såkalte «tredjeland»), er reglene langt strengere.

Ref Udi sine informasjonssider kommer dette tydelig frem:  Utgangspunktet er at disse ikke får arbeids- eller oppholdstillatelse i Norge uten at det foreligger særlige grunner, som for eksempel studier, ferie eller familiegjenforening.

Det er imidlertid åpnet for at ikke-EØS-borgere med særskilt fagkompetanse kan få oppholdstillatelse for å jobbe. Det er også åpnet for sesongarbeidere, dersom det kan dokumenteres at det ikke er mulig å skaffe arbeidskraften fra EU/EØS-området. Arbeidsgiver kan hjelpe arbeidstakeren med å søke om slik arbeids- og oppholdstillatelse, og tillatelse må normalt være gitt FØR vedkommende kommer til landet.

Utlendingsdirektoratets guide til søknadsprosessen finner du her

 

4. Rapportering

Ved fast eller midlertidig ansettelse av utenlandske statsborgere gjelder samme krav til rapportering, skatteinnbetaling, arbeidsgiveravgift og yrkesskadeforsikring som om det var en norsk statsborger som ble ansatt.

 

5. D-Nummer

Alle som skal jobbe i Norge nå ha et d-nummer.  Det finnes to typer identitetsnumre i Norge: fødselsnummer og d-nummer. Hvilket identitetsnummer arbeidstakeren får, avhenger av hvilken oppholdstillatelse han eller / hun har og hvor lenge vedkommende har tenkt å være i Norge.

Følgende personer har krav på d-nummer:

  • planlegger å oppholde deg i Norge mindre enn 6 måneder, eller
  • planlegger å oppholde deg i Norge mer enn 6 måneder, men ikke oppfyller vilkårene for å få tildelt et fødselsnummer

 

6. Arbeidsmiljøloven

Husk at arbeidsavtalen for utenlandske arbeidstakere  også må oppfylle kravene i Arbeidsmiljøloven

Det er virksomheten som skal bestiller d-nummer. Hvis vedkommende for eksempel søker om skattekort vil Skatteetaten bestille d-nummer til han/henne.

Mye å sette seg inn i? Kontakt oss om du har spørsmål ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere. Vi hjelper deg!

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører