Skatt for nyetablerte selskap

Som selvstendig næringsdrivende eller upersonlig skatteyter må man betale skatt på forventet overskudd til myndighetene. Skattesats og måten man rapporterer på varierer i forhold til hvilken organisasjonsform og bransje som er valgt.
30/10/2023

Skatt for enkeltpersonsforetak

Skatten beregnes ut fra forventet overskudd, samt øvrige inntekter, formue og fradrag i skattekortet. Du må selv søke om forskuddsskatt i Altinn. Forskuddsskatt forfaller til betaling i fire ulike terminer i året etter inntektsåret. Datoene er 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Du vil få tilsendt en faktura med betalingsopplysninger i Altinn på bakgrunn av opplysningene i søknaden. På grunn av koronasituasjonen har det vært utsatt betalingsfrist. Det er svært viktig å betale innen fristen. Dersom man ikke betaler vil hele forskuddsskatten for året forfalle til betaling. Forskuddskatten skrives kun ut ved beløp over kr. 2.000.

En del nye næringsdrivende opplever at det kan være komplisert å estimere forventet overskudd i en oppstartsperiode. Husk derfor at du kan endre skattekortet slik at du slipper å betale for mye hvis du får nye opplysninger som påvirker forventet overskudd. Skatteprosenten ligger normalt sett mellom 34,4 og 49,8%.

 

Skatt for aksjeselskap

Upersonlige skatteytere plikter å betale forskuddskatt til skatteoppkrever i kontorkommunen. Nyetablerte virksomheter må derfor sende inn skjema (RF-1097) for å få utskrevet skatt. Virksomheten vil deretter få betalingsinformasjon tilsendt i Altinn i januar. Frist for betaling er 15. februar og 15.april i året etter inntektsåret. Regnskapsfører eller virksomheten kan selv endre eller redusere forskuddskatten dersom det er nødvendig. Husk også at du kan kreve å få tilbakebetalt for mye innbetalt forskuddskatt. Skattesatsen er for tiden 22 % av overskuddet.

 

Skattemelding for aksjeselskap

Leveringsfrist for skattemelding (RF-1028) for aksjeselskap er 31. mai. Husk å legge ved obligatoriske vedlegg som næringsoppgave 2 samt avstemming av egenkapital. Dette gjelder også øvrige skjema som kan være aktuelle for virksomheten. Hvilke skjema som skal sendes inn varierer ut ifra bransje og interne rapporteringsforhold. Aksjeselskap uten omsetning må også sende inn skattemelding.

 

Næringsrapport skatt

Er en forenklet løsning for skatterapportering som kan benyttes av aksjeselskap med enkle skattemessige forhold. Driver virksomheten med transport, fast eiendom eller overnatting og servering med alkohol kan ikke ordningen benyttes.

 

Skatteoppgjør

Endelig oppgjør er i oktober og er basert på levert skattemelding. Når endelig skatt er fastsatt får man vite om det er differanse mellom forskuddsskatten og endelig beregnet skatt. Har man beregnet for lite forskuddsskatt må eventuell restskatt inklusive renter betales. Virksomheten kan endre eller klage selv om leveringsfristen er passert.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat 😃

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører