Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Det skjer spennende ting for miljøet i Norge og resten av verden. Kort fortalt handler sirkulær økonomi om målsetningen om å utnytte alle ressurser best mulig. Minst mulig skal kastes som avfall, men holdes i et kretsløp der stadig resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer.
30/10/2023

Noen eksempler på sirkulær økonomi: 

  • Utvikling og bruk av nye forretningsmodeller som reduserer ressursbruken
  • Produksjon av produkter med lengre levetid
  • Design av produkter slik at materialene lettere kan gjenvinnes
  • Utvikling av måter å redusere avfallsmengdene som oppstår ved produksjon
  • Utvikling av lønnsomme produkter av avfall og biprodukter
  • Utvikling av en strategi som kan bidra til en mer effektiv forvaltning av knappe ressurser

 

Lineær økonomi vs. sirkulær økonomi

I en lineær økonomi hentes ressurser ut og foredles til produkter som kan brukes til de er ødelagte og blir til søppel. Avfallsbransjen har vokst frem som et svar på behovet for å kvitte seg med disse produktene. Etter hvert som verdens innbyggertall har økt, samtidig med en kraftig vekst i hver enkelt innbyggers forbruk, ser vi nå fysiske begrensninger i en slik økonomisk modell – i form av blant annet klimaendringer og ressursknapphet.

 

Sirkulær økonomi bygger på ideen om å få en økonomi som er designet for å unngå avfall. Målet er å vende tilbake til et samfunn hvor alle resurser ivaretas i et kretsløp, slik naturen selv fungerer, samtidig som økonomisk vekst skal kunne fortsette.

 

For å lykkes med sirkulær økonomi må den tradisjonelle kjøp-, bruk- og kastøkonomien erstattes av en økonomi hvor sirklene er lukket. Ressursene forblir i kretsløpet, også etter at produktet ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål.

 

Hva kan vi forvente at kommer og hvordan vil det påvirke oss?

EU-kommisjonen varsler at de skal lage et nytt rammeverk med krav om at produkter er designet og produsert slik at de kan brukes lengst mulig og materialgjenvinnes. Dette vil reduserer klima- og miljøbelastningen fra produktet. Ifølge EU bestemmes så mye som 80 prosent av den totale miljøbelastningen til et produkt i designfasen. De varslede initiativene og endringene i regelverket vil i første omgang komme innenfor produktområder med stor miljøbelastning over livsløpet og liten grad av sirkularitet i dag.

 

Omstillingen til sirkulær økonomi vil innebære endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbuksmønster.

 

På forbrenningsanlegg kontrolleres restavfallet etter kildesorteringen. Det som kan gjenvinnes, sorteres ut. Deretter blir restavfallet brent og omdannet til energi. Energien fra restavfallet kan brukes til mange ulike ting, som fjernvarme i hus og i industriell produksjon. Ved å erstatte fossilt brennstoff med energi hentet fra restavfall, reduserers utslipp av CO2 og bruk av ikke-fornybare energikilder. På den måten holdes ressursene i et kretsløp, og vi reduserer behovet for å hente ut nye naturressurser.

 

Mye av arbeidet med sirkulær økonomi i EU har betydning for Norge gjennom EØS-avtalen. Eksempelvis er det tette koblinger mellom handlingsplanen for sirkulær økonomi, kjemikaliestrategien, den ventede handlingsplanen for «null forurensning», industritrategien og EUs nye biodiversitetsstrategi mot 2030.

 

Den nåværende regjeringens politiske samarbeidsplattform sier at Norge skal være foregangslands i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og at det skal uutarbeides en nasjonal strategi om sirkulær økonomi. Etter planen skal en nasjonal strategi legges fram i løpet av første halvår 2021.

 

Når EU og Norge kommer med sine direktiver og eventuelle lovendringer, vil det bli mange endringer for norske bedrifter, som vil forutsette en ny tilnærming til forretningsførsel i de fleste næringer. Det få følger, i form av nye modeller og regler, vil gjøre at det oppstår et behov for innovasjon i nye forretningsmodeller, rapporteringsmodeller, finansieringsløsninger og kanskje også regnskapsregler.

 

En anbefaling for den enkelte bedrift er å være i forkant av endringene som kommer og å søke råd i forhold til justeringer og tiltak som kan iverksettes. Regnskapsføreren kan gi deg informasjon du trenger for å ta gode og riktige valg.

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører