Sjekkliste for varslingsrutiner

En rutine som oppfyller og svarer på disse spørsmålene, vil oppfylle minimumskravene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A:
30/10/2023
 • Hva er varsling om kritikkverdige forhold?
 • Hva regnes ikke som varsling om kritikkverdige forhold?
 • Hvem har rett til å varsle?
 • Gi en oppfordring til arbeidstakerne om å varsle om kritikkverdige forhold.
 • Hvem i virksomheten bør arbeidstaker varsle til?
 • Dersom varselet gjelder nærmeste eller øverste leder, hvem i virksomheten bør arbeidstaker da varsle til?
 • Hvilke krav stilles det til den som varsler?
 • Når har arbeidstaker varslingsplikt i virksomheten?
 • Har dere tilrettelagt for anonym varsling, og hvordan bør det eventuelt varsles anonymt?
 • Hva bør et varsel inneholde av opplysninger?
 • Hvem skal motta og håndtere varselet?
 • Vil den som varsler, motta noen tilbakemelding?
 • Informer om at arbeidsgiver har undersøkelsesplikt ved mottak av varsel. Informer også om at det er arbeidsgiver som avgjør hvordan undersøkelsen av varselet skal foregå.
 • Hvor lang tid vil det ta å saksbehandle et varsel?
 • Hvilke saksbehandlingsprinsipper skal arbeidsgiver ta hensyn til ved behandlingen av et varsel (for eksempel konfidensialitet, habilitet og kontradiksjon)?
 • Hvilke tidsfrister gjelder for eventuelle tiltak?
 • Informer om at gjengjeldelse er forbudt, og gi eksempler på like former for gjengjeldelse.
 • Hvordan skal arbeidsgiver beskytte den som varsler, mot gjengjeldelse?
 • Hvordan skal arbeidsgiver sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, også for den som blir varslet på og arbeidsmiljøet for øvrig?
 • Hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel som ikke regnes som et varsel om kritikkverdig forhold?
 • Hvordan skal arbeidsgiver håndtere anonyme varsel og/eller varsel med lite informasjon?
 • Hvilke konsekvenser kan lovbrudd og andre kritikkverdige forhold få for personene som begår dem?
 • Hva er verneombudets, tillitsvalgtes og AMUs roller i varslingssaker?
RELATERTE ARTIKLER

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører