Slik utarbeider du neste års budsjett!

Å utarbeide et godt budsjett er det viktigste du gjør for din bedrift. Det er uten tvil det beste styringsverktøyet du har og denne jobben må gjøres grundig.
30/10/2023
Kjell er flink med tall

Dessverre slurver mange bedrifter med denne jobben og får dermed mange ubehagelige overraskelser.  Vi i Tandem får stadig flere henvendelser fra bedrifter som ønsker bistand i denne jobben, ikke bare med å få tallene på plass,  men også som en sparringspartner og rådgiver.

De fleste bedrifter utarbeider  et driftsbudsjett, men vi ser at det er smart å sette opp budsjett for likviditet og investeringer også.

 

Det beste er å ha følgende budsjetter: 

1. Investeringsbudsjett

2. Driftsbudsjett (resultatbudsjett)

3. Likviditetsbudsjett.

 

Dette for å ha full kontroll på resultatutvikling, likviditet og rom for investeringer.

Litt om de ulike budsjettene:

Investeringsbudsjett

Har dere planer om å investere det kommende året må det settes opp et investeringsbudsjett med oversikt over det som skal investeres og hvordan det skal finansieres.  Om det er anleggsmidler,  ta med hvor mange år det skal avskrives.

Driftsbudsjett

Dette er rett og slett en måte å prøve å forutsi  forventede inntekter og kostnader i perioden, og i hvilken grad selskapet forventes å gå med overskudd eller underskudd.

Dette budsjettet kan du sammenligne med det reelle regnskapet ditt gjennom året, og på den måten fange opp uønsket utvikling tidlig.

Høst er budsjettid og det er alltid en god start å bruke regnskapet for inneværende år i arbeidet, eller eventuelt det man anser som et normalår. Da har du gode erfaringstall å bruke som utgangspunkt for neste års budsjett. Sett gjerne opp en en prognose for resultatet ut året.

Du bør også gå gjennom de ulike regnskapskontoene og vurderer eventuelle endringer i kostnads- eller inntektsbildet som kan få konsekvenser for budsjettet.

Hvis dere planer om å lansere et nytt produkt, vil det naturlig oppstå nye kostnader, alt fra produksjon til markedsføring og salg. Hvis dere skal ansette må dere kanskje beregne noe penger til rekrutteringsbyrå eller andre aktiviteter. En god kalkyle er et godt utgangspunkt for vurdering av kostnader og inntekter for dette produktet.

Skal du gjøre en større investering må du også vurdere om investeringen skal kostnadsføres med en gang eller avskrives over tid. Dette vil ha betydning for driftsbudsjettet.

 

For å få best  styring gjennom året, bør du splitte budsjettet opp i perioder. Fordel inntekter og kostnader for hver måned.  Når du sammenligner budsjettet hver måned mot det reelle regnskapet, vil du tidlig kunne ta tak i eventuelle avvik og justere kursen.

Likviditetsbudsjett

Å ha god likviditet betyr å ha god betalingsevne.  Her skal vi prøve å å forutse forventede bevegelser på bankkontoen din. Dette er viktig da du må ha midler nok til å gjøre opp dine forpliktelser når de forfaller til betaling. Ser du at du en periode vil få problemer med å betale dine forpliktelser, kan du på forhånd for eksempel avtale en kassekreditt med banken din.

Har du laget et investeringsbudsjett og et driftsbudsjett har du et godt utgangspunkt når du skal starte med likviditetsbudsjettet.

Begynn gjerne med inntektene. Selger du på kreditt og har 30 dagers betalingsfrist, vil inntektene i likviditetsbudsjettet komme en måned etter at inntektene er budsjettert i driftsbudsjettet. Husk å ta med eventuell merverdiavgift i likviditetsbudsjettet. Det er pengestrømmen du skal budsjettere her.

Gå så gjennom kostnadene. Her må du se på betalingsfristene på fakturaene. Har du en måned kredittid vil du først betale kjøpet en måned etter at kostnaden er tatt med i driftsbudsjettet. I likviditetsbudsjettet skal du også ta med merverdiavgiften på fakturaen.

Har du planlagt større investeringer må du også ta disse med. Når skal dette betales? Må du ta opp lån for å betale?  Både innskuddet og tilbakebetaling av et eventuelt lån skal med i likviditetsbudsjettet.

Merverdiavgiften skal vanligvis betales seks ganger i året. Merverdiavgiften for januar og februar skal for eksempel betales i april. Da må du se på inntektene og kostnadene i januar og februar for å beregne hvor mye merverdiavgift du skal betale i april.

Til slutt, husk:

  • Hvordan er den generelle prisutviklingen?
  • Hvordan er prisutviklingen på produktet eller tjenesten?
  • Er det noen endringer i bransjen som påvirker inntekter eller kostnader?
  • Må du investere i nye maskiner eller annet utstyr?
  • Hvordan skal eventuelle nye investeringer finansieres?
  • Skal virksomheten utvide?
  • Skal du ansette flere?
  • Planlegges det andre endringer i driften som påvirker kostnadene og inntektene?

Det er du, og eventuelt dine ansatte, som kjenner virksomheten best. Involver gjerne de ansatte i budsjettarbeidet og trenger dere en ekstern sparringspartner kontakt oss gjerne for en en prat.

Lykke til!

Les også denne artikkelen: Hvorfor er budsjettet så viktig?

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører