Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

For virksomheter som har fem ansatte eller flere, er det lovpålagt å ha rutiner for varsling. Dette ble tatt inn som en del av arbeidsmiljøloven 01.07.17. Det er kapitel 2 A i loven som omhandler varsling. Dersom dette ikke er på plass enda- er det ingen grunn til å utsette noe mer.
30/10/2023

Endringer i loven

Det er vedtatt endringer i loven vedrørende varsling og disse trådde i kraft 01.01.20. Bestemmelsene utvides til å omfatte grupper som ikke er arbeidstakere i lovens forstand, de har tatt inn regler om arbeidsgivers plikter etter å ha mottatt et varsel og det innføres et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter gjengjeldelse. Varslingssaker er vanskelig for alle involverte parter. Men det som ikke er vanskelig, er å lage skriftlige rutiner for dette. I forslaget til Statsbudsjett for 2020 ligger det et forslag om en arbeidslivspakke som blant annet inneholder mer penger til Arbeidstilsynet for å følge opp og kontrollere virksomheter, og en ny nemd for behandling av saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

I loven brukes begreper som kritikkverdige forhold, aktivitetsplikt og gjengjeldelse. Hva betyr dette? Her har det kommet presiseringer i loven med eksempel-lister.

 

Hva betyr begrepet «kritikkverdige forhold»?

Kritikkverdige forhold som det kan varsles om kan for eksempel være forhold som kan innebære fare for liv og helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø eller brudd på personopplysningssikkerheten. Denne listen er ikke uttømmende.

 

Hva betyr begrepet «aktivitetsplikt»?

Aktivitetsplikten innebærer at arbeidsgiver gjør tilstrekkelig med undersøkelser innen rimelig tid etter at varselet er mottatt. Arbeidsgiver skal særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det er nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse. Dette følger av § 2 A-3 i arbeidsmiljøloven.

Videre har det kommet inn presiseringer i loven om gjengjeldelse. Her følger det også en eksempel-liste i loven, denne listen er ikke uttømmende. Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel: Trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden, advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering, suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff.

 

Hvilke rutiner må på plass og hva sier loven om kravene til disse rutinene?

  • Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle.
  • Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde én oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, de skal inneholde fremgangsmåte for varsling og de skal inneholde fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling.
  • Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

Tandem kan hjelpe til med utarbeidelse av varslingsrutiner og tilpasse denne til virksomheten. Varslingsrutinen kan om ønskelig også være en del av en personalhåndbok som også inneholder andre rutiner som er relevante for virksomheten.

Kontakt oss i dag for en hyggelig prat 😃

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører