Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Våre kunder og ansatte skal ha tillit til og kunne stole på at Tandem og OBOS holder det vi lover. Vi skal ha evne, vilje, kompetanse og økonomi til å holde dette løftet. Tandem og OBOS skal følge lover og forskrifter og skal ikke drive virksomhet som på tilbørlig vis forurenser eller skader det ytre miljø.
30/10/2023

Full regnskapsplikt innebærer plikt til å registrere og dokumentere regnskapsopplysninger samt utarbeide årsregnskap (resultat, balanse og noter) og årsberetning.

Begrenset regnskapsplikt innebærer plikt til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, men det stilles ikke krav om utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapslovens regler.

Det skattemessige årsoppgjøret må imidlertid foretas, og de skattemessige periodisering- og vurderingsregler kan legges til grunn for den løpende regnskapsførselen.

 

Hvem er regnskapspliktig?

  • Alle aksjeselskaper og ASA er regnskapspliktige.
  • Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskaper (f.eks. KS) er også regnskapspliktige dersom de har mer enn fem deltakere, mer enn fem ansatte og over 5 millioner i omsetning. Dessuten kan ingen av deltakerne være AS eller ASA.
  • Enkeltpersonforetak og en del foreninger med mer enn 20 ansatte eller mer enn 20 millioner i verdi.
  • Samvirkelag (BA) med salgsinntekter over 2 mill. NOK.
  • Borettslag, boligbyggelag, eierseksjonssameier.
  • Økonomiske foreninger
  • Utenlandske foretak med skatteplikt i Norge og virksomhet i riket eller på sokkelen.

En fullstendig opplisting finner du i årsregnskapsloven § 1-2.

 

Hvem har begrenset regnskapsplikt?

De som ikke kommer inn under bestemmelsene om full regnskapsplikt, har en begrenset regnskapsplikt. Det vil si alle selskaper som må levere næringsoppgave eller momsoppgave.

Et selskap som ikke er i drift er regnskapspliktig helt til det er formelt avviklet. Dette betyr at det må sendes inn årsregnskap og årsberetning for å unngåforsinkelsesgebyr.

 

Bokføringsplikt

Bokføringsplikten innebærer en plikt til å registrere relevante opplysninger om et foretak i et regnskap. For å kunne levere og dokumentere de oppgavene myndighetene krever, så må du ha et regnskapssystem og føre et regnskap. Regnskapet skal også gi viktig informasjon om selskapets økonomiske situasjon til blant annet finansieringsinstitusjoner eller kontraktspartnere.

Bokføringen skal inneholde alle opplysninger som er nødvendig for lovbestemte spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering iht. bokføringsloven og bokføringsforskriften. Det vil si opplysninger vedrørende kjøp, salg, og andre handlinger som betyr noe for bedriftens inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. Bilag som bekrefter det som er registrert (dokumentasjon), må samles og oppbevares i minst 10 år.

 

Hvem er bokføringspliktig?

Alle som er regnskapspliktige etter årsregnskapsloven av 1998 er også bokføringspliktige. I tillegg kommer alle som leverer næringsoppgave etter ligningsloven eller mva.-oppgave etter merverdiavgiftsloven. Ligningskontorer o.l. kan i tillegg pålegge bokføringsplikt til foretak.

Vil du vite mer! Kontakt oss for en hyggelig prat! 😃

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører