5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

Vi lever i en tid preget av usikkerhet og manglende forutsigbarhet. I hvilken grad man selv rammes av nedgangstider er vanskelig å forutse. Noen bransjer og aktører har fått hverdagen snudd på hodet, og har utfordringer med å opprettholde normal drift. Nettopp derfor er det viktig å analysere hvilke konsekvenser en eventuell omsetningsnedgang kan ha på kort og lang sikt. Utarbeidelse av budsjetter med ulike forutsetninger bør derfor være en prioritert oppgave. Bedriftens regnskaper sammenholdt med realistiske budsjetter gir nyttige styringsdata til enhver bedriftsleder.
30/10/2023

Her er en oppsummering av hvorfor dette er så viktig:

 

1.Budsjettet er avgjørende for selskapets utvikling

Dessverre ser vi at mange bedrifter og selskaper, og da særlig små virksomheter, opererer mer eller mindre uten et håndfast budsjett. De styrer skuta nærmest «fra dag til dag», uten et skikkelig styringsverktøy til å lede dem.

Langt i fra alle har en strategi, men de fleste har en plan – og mange føler nok at det er godt nok. Det har jo gått bra så langt, så hvorfor skal de bruke tid og ressurser på budsjettering?

Faktum er at budsjettet spiller en viktig rolle når det kommer til alt fra bemanning og produksjon til stødig vekst og utvidet kundekapasitet. Uten tallfestede planer og mål er det vanskelig å utvikle driften, og ta selskapet til et nytt nivå.

Det er også verdt å merke seg at eksterne aktører, som banker og enkelte leverandører, ønsker å se et presist budsjett før de inngår nye avtaler med et selskap.

 

2. Det er et verdifullt styringsverktøy

Når du er daglig leder, salgssjef, markedssjef eller gründer i et selskap foretrekker du sannsynligvis å snakke om lukrative planer, ambisiøse mål, store visjoner og et hardtslående budskap fremfor å diskutere budsjettet.

Men hvordan har dere tenkt å iverksette disse planene? Hvordan skal der nå de hårete målene dere har satt? Og hvordan skal dere leve opp til visjonene dere har for selskapet?

Store ord er vel og bra, men for å kunne jobbe målrettet og effektivt mot et mål er du avhengig av å realitetsorientere visjonen deres og konkretisere planene dere har lagt. Og det finnes ikke noe mer konkret enn tall!

Det er her budsjettering kommer til sin rett.

I stedet for å være kun et nødvendig onde kan budsjettet tvert imot fungere som et verdifullt styringsverktøy, som viser deg hva dere må gjøre for å nå målene dere har satt dere, identifiserer utfordringene dere må løse og finner mulighetene dere ikke visste dere hadde.

 

3.Budsjettet gir deg svar på de viktige spørsmålene

Enten selskapet er nyetablert eller har flere tiårs drift å se tilbake på vil det alltid være mange spørsmål som må besvares for å sikre en videre sunn vekst:

  • Hvor mye må du øke omsetningen for å kunne ansette en selger til?
  • Hva vil det koste å utvide lokalene deres, eller flytte til nye lokaler?
  • Hvor mye koster det å drifte en firmabil?
  • Hva kreves av ressurser for å utvide kundekretsen deres?
  • Hvor mye har dere å tjene på å tilby en ny tjeneste?
  • Hvilke aspekter av driften bør du sette bort til eksterne aktører?
  • Hvordan påvirker dette likviditeten i selskapet?

Med budsjettet som styringsverktøy kan du enkelt underbygge alle handlinger du gjør og avgjørelser du tar. Tallenes tale er tydelig, og gir deg muligheten til å sammenligne planene deres med det helhetlige kostnadsbildet og det faktiske utfallet – slik at du kan agere deretter.

Godt utarbeidede budsjetter gir deg med andre ord handlekraft, gjennomføringsevne, troverdighet og integritet.

 

4. Avvik fra budsjettet må skape en reaksjon

For at du skal kunne bruke selskapets budsjett som et effektivt styringsverktøy må både utarbeidelsen av og innholdet i dette være godt gjennomtenkt, og godt gjennomført.

Det hjelper lite å begrunne avgjørelsene dine i budsjettet dersom avvik fra dette i det store og det hele ikke betyr noe. Dersom det er avvik må noe skje.

Jo mer konkret budsjettet deres er, jo tidligere kan du ta grep i forhold til endringene dere står overfor.

Dere bør derfor utarbeide rutiner for tiltak som må iverksettes dersom dere oppdager avvik mellom budsjett og virkelighet, og kartlegge hvor raskt dere greier å gjøre justeringer dersom tallene viser at noe må gjøres.

Regnskapsføreren kan bistå deg i denne prosessen ved å analysere og forklare eventuelle avvik, vurdere effekten av ulike tiltak og foreslå mulige grep du kan gjøre.

 

5. Budsjettet er et solid forankringspunkt

Til syvende og sist er en av budsjettets viktigste oppgaver å være et solid forankringspunkt.

Budsjettet kan hjelpe deg med å konkretisere dine planer, ambisjoner og mål for selskapet, og samtidig gjøre det enklere for deg å formidle disse til alle involverte.

Det å ha en omforent plan som alle i selskapet er enige om er ofte undervurdert, men når alle har en felles oppfatning av hvor dere skal, og hva som må til for å komme dit, står du langt bedre rustet til å sikre sunn vekst og utvikling.

Og med forankring i budsjettet kan du styre skuta stødig mot neste mål.

 

Til slutt: Flere bedrifter benytter i dag en regnskapsfører i langt større grad i dette arbeidet da de fungerer som både  sparringspartner og økonomisk rådgiver. Dagens regnskapsfører må  også være en «djevelens advokat», og ta tak i både helhetsbildet og detaljene du kanskje selv har oversett.

Så ta gjerne en prat med en av våre dyktige rådgivere for å få på plass et styringsdyktig budsjett som vil bidra til at din bedrift lykkes enda bedre i året som kommer!

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører