Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Ved årsskiftet mottar vi ofte spørsmål om hvilke økonomiske grep som kan være hensiktsmessige å foreta før årsskiftet, blant annet fra et skatte- og avgiftsperspektiv. I noen tilfeller kan det være smart å gjennomføre transaksjoner “på riktig side” av årsskiftet. Her er de mest aktuelle:
30/10/2023

Fordeling mellom lønn og utbytte

Mange av dere er både ansatt og eneaksjonær i eget AS. Endret fordeling mellom lønn og utbytte vil gi utslag i den samlede beskatning. Hvis lønnen skal fastsettes “strategisk fornuftig” er ofte 7, 1 * grunnbeløpet i folketrygden fornuftig fordi:

  • Dette representerer hva som gir full opptjening av pensjonspoeng
  • Rammen for sykepengerefusjon fra NAV er ivaretatt

Uttak utover dette taler i retning av utbytte fremfor lønn når det kommer til skatt. Ta kontakt med Tandem for en nærmere vurdering av dette.

 

Utdeling av utbytte

Utdeling av utbytte fordrer at det foreligger gyldige vedtak om utdeling til aksjonærer fra generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. I mangel av dette kan gjeldende beskatningsregler settes til side, til fordel for en høyere beskatning. Ta gjerne kontakt med Tandem for å påse at formalia er i orden.

 

Aksjonærlån og skatt

Fra 7/10-2015 ble det innført utbytteskatt på nye lån fra selskap til aksjonær inkl. aksjonærens nærstående. Det samme gjelder økt opptrekk på låneforhold etablert før denne dato.

Merk også at det samme gjelder der AS-et stiller garanti til fordel for aksjonær.

Unntak fra skatteplikten er blant annet:

  • Lån på < 100 000 som gjøres opp innen 60 dager
  • Eller lån til aksjonær som direkte/indirekte eier <5 % av aksjene

 

Tap/gevinst ved salg av aksjer

Hvis du som privatperson har bestemt deg for å selge tapsaksjer pga. kursfall bør dette tidfestes før årsskiftet da du oppnår fradrag for aksjetapet ett år tidligere.

Omvendt for gevinst da disse med fordel bør realiseres etter årsskiftet.

 

Investeringer/salg av avskrivbare driftsmidler

I den grad du planlegger nyinvesteringer tidlig på nyåret kan dette med fordel fremskyndes til før årsskiftet, og således oppnå fullt avskrivningsfradrag ett år før. Ved planlagt salg av driftsmidler bør det gjøres omvendt. Disse salgene bør gjøres like etter årsskiftet.

 

Tap på utestående fordringer

Har ditt firma utestående kundefordringer som i realiteten anses tapt, er det hensiktsmessig å kostnadsføre tapet, fremfor å vente. Da vil selve tapet kommer til fradrag ett år før, samtidig som dette danner grunnlaget for en høyere tapsavsetning med skattemessig fradragseffekt.

 

Ukurans varelager

Ukurante varer er varer som av en eller annen grunn ikke kan selges til ordinær pris. Dette kan være på grunn av feilproduksjon, at noe har gått i stykker, eller liknende.

Har din virksomhet varer på lager som i realiteten er verdiløse, bør denne ukuransen realiseres før årsskiftet ved at varene kasseres. Ukuransfradraget innrømmes ikke med skattemessig effekt så lenge varene ligger på lager 31/12.

 

Utlegg/reiseregninger fra ansatte

Erfaringsmessig opplever vi ofte at reiseregninger og utlegg fra ansatte blir utfylt, og levert til arbeidsgiver i seneste laget. Det er viktig at disse mottas slik at fradraget kommer på riktig år.

 

Boligsparing for ungdom (BSU)

Inntil barna er 34 år kan det årlig spares 25 000 med tilhørende skattefradrag

på 20 %, maksimalt kr 5 000 i boligsparing for ungdom (BSU). Ordningen er meget lønnsom, men husk at ubenyttet sparing i 2018 ikke kan hentes inn igjen neste år. Det er derfor lønnsomt å fylle opp maksbeløpet på 25 000 på boligsparekontoen før årsskiftet.

 

Gave/arveforskudd til barn og redusert formueskatt

Foreldre sitter ofte med ligningsmessig nettoformue utover fribeløpet, ca. 1,5 mill. eller 3 mill. for hhv. enslige eller ektepar. Formue utover dette utløser formueskatt på 0,85 %.

Ved utdeling av gave/arveforskudd til barn/barnebarn vil mottaker normalt ikke være i formueskattposisjon, og redusert formueskatt oppnås. Det er smart å foreta slike planlagte disposisjoner før nyttår.

Det presiseres at disposisjoner for øvrig bør være velfundert utover det kun å redusere skatt/avgift. Vesentlighet og kost-nytte-vurdering må her som ellers være retningsgivende.

Har du spørsmål eller ønsker bistand i disse spørsmålene, er vi her for deg.
Ta kontakt så hjelper vi deg!

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører