Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Det er viktig at prosjektet blir vellykket for alle parter, og at du som kunde føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen. Det er flere elementer som spiller inn for at et prosjekt skal bli vellykket. Blant annet innebærer det at prosjektleder er dedikert og gjør jobben skikkelig – noe vi alltid har fokus på i Tandem. Det er også elementer du som kunde kan bidra med, for at prosjektleder skal kunne levere på kvalitet og innenfor de rammebetingelser som er avtalt.
30/10/2023

Noen faktorer som er nøkkelen til suksess og et godt prosjekt:

 

God kommunikasjon og relasjon mellom involverte parter

  • Deling av informasjon er viktig. Med god informasjonsflyt blir det enklere for prosjektleder å forstå dine behov og målsetninger.

 

God plan og organisering av prosjektet

  • Det er viktig å ha en realistisk og god plan for prosessen, slik at vi er omforent om hvor vi skal, og at begge parter har god oversikt.
  • Kartlegging av forhold, mål og behov vil være viktig for å sette en god plan, og en viktig del av den første fasen. Her er det viktig at du som kunde er tydelig på behov, mål og forventninger.

 

God styring på prosjekt

  • Det er viktig å ha kontroll på hele prosessen, delegere der det er nødvendig og sørge for at oppgaver blir gjennomført. Dette er noe vi som prosjektledere er ansvarlige for, jobber mye med og mener er viktig for å oppnå et godt resultat.

 

Allokering av tid og ressurser hos begge parter

  • Delegering er som nevnt en viktig del av prosjektleders jobb. Det er også essensielt at du og din bedrift har satt av tid og ressurser til prosjektfasen, og inkluderer de rette nøkkelpersonene, slik at vi kan sikre at nødvendige behov og at viktig informasjon kommer frem.
  • Det vil variere fra prosjekt til prosjekt hvor mye du som kunde må være involvert underveis i prosessen. Dersom vi er avhengig av deg og informasjon fra ditt selskap for å komme videre i prosessen, er det en suksessfaktor for god måloppnåelse at det er satt av tilstrekkelig med tid og ressurser.

 

Åpen for endringer

  • Ved et systembytte er det også viktig å være villig til å gjøre noen endringer og tilpasninger på rutiner, oppsett, etc. Bare slik kan man dra fulle nytte av systemet og oppnå effektivitetsgevinster.
  • Det er videre viktig å være åpen for justeringer i prosjektplan underveis. Noen ganger er dette nødvendig for å oppnå et best mulig resultat

 

Les også: På tide å løfte regnskapet opp i skyen?

 

Sentraliserte kontaktledd / bindeledd

  • Her er det nyttig å ha en prosjektleder, som man kan henvende seg til dersom det dukker opp noe underveis. Det er også anbefalt å ha en hovedkontakt i din bedrift, slik at viktig informasjon lett blir fanget opp og kommunikasjonsflyten har kort vei.

Ta kontakt med oss dersom du vurderer systembytte, om du har behov for en prosjektleder eller om det er noe annet rundt system og prosjekt du trenger hjelp og bistand til!

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører