Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Det er ikke lett å holde oversikt over mva og innrapportering. Her er en oversikt:
24/10/2023

Moms eller merverdiavgift er en avgift til staten på omsetning av varer og tjenester. Grunnlaget for moms er merverdien som tilføres varen eller tjenesten i hvert ledd ved produksjon eller distribusjon. Det skilles mellom inngående og utgående moms. Virksomheten beregner utgående avgift ved salg, og får til gjengjeld fradrag for inngående avgift på anskaffelser – dersom den er momsregistrert.

I hovedsak er all omsetning av varer og tjenester avgiftspliktig. Men det finnes også omsetning som er unntatt eller fritatt fra merverdiavgiftsloven. Noen virksomheter kan derfor drive både innenfor og utenfor avgiftsområdet. De må da forholde seg til ulik håndtering av moms ved kjøp og salg – noe som betyr at de kanskje ikke får fullt fradrag på anskaffelsen.

 

Ulike satser for moms

  • 25% alminnelig sats
  • 15% på næringsmidler
  • 12% på blant annet persontransport eller romutleie i f.eks. hotellvirksomhet

Satsene fastsettes årlig i Stortingets avgiftsvedtak og endres med jevne mellomrom.

 

Fritatt fra merverdiavgift

Virksomheten selger varer og tjenester uten moms, men er momsregistrert – får fradrag for inngående avgift.

 

Unntatt fra merverdiavgift

Virksomheten selger varer og tjenester uten merverdiavgift, og er ikke momsregistrert – får ikke fradrag for inngående avgift.

 

Begrensninger i fradragsrett

Merverdiavgiftsloven gir begrensninger i fradragsrett på utgifter til bla. servering, kost og representasjon. Her er regelverket for skattefradrag ulikt, og gir større mulighet for fradrag. Kostnader som ikke kan knyttes til næringsvirksomheten, vil heller ikke være fradragsberettiget for moms.

 

Omsetningsterminer

Avgiften beregnes og betales til myndighetene i tomånedlige terminer. Virksomheter med omsetning på under 1 million, kan søke om årstermin – etter å ha vært registeret i et år. I primærnæringen gjelder årlige terminer.

 

Kjøp av fjernleverbare tjenester

Ved kjøp av tjenester fra utlandet, skal momsregistrerte virksomheter selv beregne og betale moms. Dersom man ikke er momsregistrert, gjelder avgiftsplikten kun dersom man overstiger beløpsgrensen på kr. 2.000 termin.

 

Når skal du registrere deg?

Det er først når virksomheten har nådd omsetningsgrensen på kr. 50.000 i løpet av en 12 måneders periode at registrering hos skattemyndighetene skal skje. Et annet krav er at man skal drive næringsvirksomhet. For veldedige og allmennyttige organisasjoner er beløpsgrensen kr. 140.000.

 

Registrering

Skatteetaten har en egen løsning for de vanligste registreringsformene på sin nettside. Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret først. Samordnet registermelding må fortsatt brukes ved fellesregistrering, NUF eller særskilt registrering. Selve registreringen kan ta noen uker, og i mellomtiden skal du ikke kreve inn merverdiavgift på det du selger.

 

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Når man er registrert, kan man søke om tilbakegående avgiftsoppgjør. Det betyr at man kan kreve tilbake avgift på kjøp til virksomheten før momsregistreringen. Husk da at man fortsatt må ha anskaffelsene til bruk i den avgiftspliktige virksomheten for å få refusjon.

 

Kvalifiserer din virksomhet for forhåndsregistrering?

I tilfeller der det er hensiktsmessig at virksomheten er registrert fra oppstart, kan Skatteetaten forhåndsregistrere virksomheten. Man må da oppfylle et av følgende krav:

  • At omsetning forventes å overstige kr. 50.000 innen 3 uker etter oppstart
  • Ved betydelige anskaffelser, dvs. over kr. 250.000 kr inkl. mva., og at omsetningsgrensen ikke vil bli nådd innen 4 måneder etter at søknaden er sendt.

 

Fortsatt usikker på hvordan håndtere moms i din virksomhet – ta kontakt med en regnskapsfører!

Feil og mangler i rapportering av moms til myndighetene kan skape økonomiske utfordringer for virksomheter som i utgangspunktet har sunn drift.

Som næringsdrivende er det derfor svært viktig å kjenne til gjeldende regelverk og følge avgiftsmyndighetene strenge krav. Om du fortsatt er usikker på hvordan du skal håndtere merverdiavgift, kan et godt tips være å kontakte en regnskapsfører som kjenner godt til regelverket og kan bistå deg på området.

Vi hjelper deg gjerne!

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører