Hvordan gjennomfører vi et prosjekt?

I Tandem har vi lang erfaring med prosjektledelse av både store og små prosjekter. Prosjektene har omhandlet alt fra konverteringer til et skybasert økonomi system, opplæringsprogram og systembistand, rutineendringer, osv.
30/10/2023

Vi har respekt for at enhver prosess og et hvert prosjekt er forskjellig, og tilpasser metodikk og gjennomføring deretter. Likevel er det noen hovedelementer som går igjen i måten vi jobber på og faktorer vi synes er nyttige. Vi ønsker å dele noe av dette med deg.

 

Kontakt og relasjon

Vi jobber alltid for å få en god kommunikasjon og relasjon til våre kunder. Dette mener vi er viktig for å oppnå tillit, en god arbeidsprosess og et godt sluttresultat.

 

Oppstartsmøte

Etter at vi har fått kontakt starter vi som oftest med et oppstartsmøte, hvor vi blir bedre kjent og legger grunnlaget for prosessen.

 

Konvertering til skybasert økonomisystem

Ved konvertering til et skybasert økonomisystem deler vi opp prosjektet i ulike faser, der hver fase innebærer et sett med oppgaver og mål:

  • Planleggingsfase
  • Designfase
  • Implementeringsfase
  • Oppstartsfase

 

Behovsanalyse

Tidlig i prosessen gjennomfører vi en kartlegging og behovsanalyse. Det gjør vi for å legge grunnlaget for en god plan, sikre de rette målene, skreddersy prosessen slik at behovene blir dekket, og for å kunne rådgi deg som kunde underveis i prosjektet.

 

Oppsett av plan og fremdrift

En god plan gir et godt grunnlag for et vellykket prosjekt. Det er derfor viktig for oss å bruke tid på å sette en god plan for gjennomføringen av akkurat ditt prosjekt. Dette vil også gi deg en god oversikt over det som skal skje videre i prosessen.

 

Under planleggingen definerer vi hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres og av hvem. Da er man trygg på fordeling og ansvarsområder. Vi setter også opp en plan for videre dialog og møter. Det er viktig for oss å ha en jevn kontakt og dialog med deg som kunde. Vi gjennomfører i hovedsak ett statusmøte ved hver fase av prosjektet, slik at du får oversikt over fasen og prosessen. Ytterligere møter settes selvsagt opp dersom nødvendig, og ellers har vi en jevn dialog.  Vi er ikke redd for å gjøre justeringer eller endringer i planen dersom vi ser at dette er lønnsomt eller nødvendig.

 

Opplæring og systembistand

Vi identifiserer behov for opplæring, og legger en plan sammen med deg for hvordan og når denne skal gjennomføres. Vi ønsker at du og din bedrift skal være godt rustet for de nye endringene, og er trygg på dette.

RELATERTE ARTIKLER
Hvor mye koster regnskapsfører

Hvor mye koster regnskapsfører?

Fastpris regnskapsfører

5 tips til deg som vurderer fastpris regnskapsfører

Opprydding regnskap

Opprydding Regnskap: Hjelp med å rydde opp i regnskap

Dette bør du vite om myndighetenes krav til føring av personalliste.

Varslingsrutiner – nytt moteord, eller er dette viktig for din bedrift?

Ønsker du et konkurransefortrinn? Løft regnskapet ditt opp i skyen!

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å flytte regnskapet over i skyen?

Stema Rådgivning moderniserte økonomiavdelingen med hjelp fra Tandem

Datasikkerhet i din bedrift

Skatt for nyetablerte selskap

Regnskapsføring: Hva kan man gjøre selv– og hva trenger man hjelp til?

Hva karakteriserer et godt prosjekt?

Eiendomsselskapet Loe Utvikling fortsetter 17 års samarbeid med Tandem

Denne kompetansen får du fra Tandem

Slik fungerer et samarbeid med Tandem

Dette må du vite om regnskapsplikt

Hvilke type prosjekt jobber vi med?

Tandem ble miljøsertifisert i 2021. Hvorfor er dette viktig for oss?

Hva kjennetegner en god regnskapsfører ?

5 grunner til hvorfor du må ha et budsjett!

5 tips til bedre kontroll over likviditeten til bedriften

Sjekkliste for varslingsrutiner

«Tandem holder tårnet vårt oppe i Norge»

Kjell er flink med tall

Slik utarbeider du neste års budsjett!

Utenlandske arbeidstakere. Dette må du vite om D-nummer og ID-kontroll

6 ting du må vite om dere har utenlandske arbeidstagere!

Poweoffice GO – derfor må du ha fremtidens regnskapssystem

Best i test regnskapsystem

Hvorfor er det viktig å få et ryddig budsjett fra begynnelsen for nyetablerte bedrifter?

Etablering av nytt selskap – en god forretningsplan er det viktigste kriteriet for å lykkes

Hvilke økonomiske grep bør du gjøre ved årsskiftet?

Skatt og avgift – nyttig å vite for deg som er ansvarlig for bedriftens økonomi

Reduser kostnader ved å drive bærekraftig

Sirkulær økonomi – ikke lenger bare et markedsføringsbegrep?

Hvordan utarbeide og tilpasse varslingsrutinene til virksomheten?

5 råd for å sikre din bedrift mot dataangrep

Meanswear gjør bedre butikk med nye systemer og smarte integrasjoner

Servicenivå til terningkast 6

Dataanalytikerne som tok sin egen medisin

Med Tandem som springbrett mot skyene

Nyttig å vite om moms for nyetablerte bedrifter

Skattlegging av utenlandsk arbeidskraft – dette må du vite!

Mange feller å gå i knyttet til utenlandsk registrert bil i Norge. Hva er reglene?

Regnskap i skyen på to uker!

vignette

Hvilket regnskapsystem passer min bedrift?

– Helt uvurderlig for oss å ha tilgang til en serviceinnstilt og konstruktiv regnskapsfører